Studio Podcast sebagai sarana berkreasi peserta didik dalam Jurnalistik dan media pembelajaran yang bermanfaat secara daring.

Sarana Prasarana Ruang Podcast :

  • TV LED 43 inch
  • Mic 4 pcs
  • Kursi 4 pcs
  • Speaker 4 pcs
  • Kamera HD 2 pcs
  • Lighting Studio 1 set
  • Display 1 set
  • Rak 2 pcs